T Coffee Server (Multiple Sequence Alignment @ EMBL EBI)

ClustalW2 Server (Multiple Sequence Alignment @ EMBL EBI)

Pfam Database Server (Protein Families @ Wellcome Trust Sanger Institute)


>ALDH1A3_v4_NM_153300(Source : NCBI - GenBank, Rattus norvegicus)
ATGGCCACCGCTAACGGGGCCGTGGAAAACGGACAGCCTGATGGGAAACCGCCTGCCTTGCCGCGCCCCA
TCCGCAACTTGGAGGTCAAGTTCACTAAGATATTTATCAACAATGACTGGCACGAACCCAAGAGTGGAAG
AAAGTTTGCCACATATAACCCTTCAACTCTAGAGAAAATATGTGAGGTGGAAGAAGGCGATAAGCCCGAT
GTGGACAAGGCCGTGGAGGCCGCCCAAGCTGCCTTCCAGAGGGGCTCCCCGTGGCGCAGGCTGGATGCCC
TGAGTCGTGGCCAGTTGTTGCACCAGTTGGCTGATCTTATAGAAAGGGACCGCGCTATCCTGGCAACTCT
AGAGACCATGGACACCGGCAAGCCGTTCCTTCATGCCTTTTTCGTCGACCTGGAGGGCTGTATTAAGACC
TTCAGATATTTTGCCGGGTGGGCAGACAAAATCCAGGGCAGGACCATCCCCACAGATGATAATGTCATGT
GCTTCACCAGGCATGAGCCCATTGGGGTGTGTGGGGCCATTACACCATGGAACTTCCCCCTGTTGATGCT
GGCCTGGAAACTGGCTCCTGCCCTGTGCTGCGGGAACACCGTGGTCCTGAAGCCAGCTGAGCAGACGCCT
CTCACTGCCCTGTACCTCGCTTCTCTCATCAAAGAGGTCGGGTTCCCTCCAGGTGTGGTGAACATTGTGC
CAGGCTTTGGGCCCACAGTGGGAGCAGCAATCTCCTCTCATCCACAGATCAACAAGATAGCCTTCACCGG
CTCCACAGAGGTTGGAAAGCTGGTTAAAGAAGCTGCCTCCAGGAGCAACCTGAAGCGGGTCACACTGGAG
CTGGGAGGCAGGAACCCGTGCATCGTGTGTGCGGACGCTGACCTGGACTTGGCTGTGGAGTGTGCTCACC
AGGGAGTGTTCTTCAACCAAGGCCAGTGCTGCACAGCGGCCTCCAGGGTGTTTGTGGAAGAGCAGGTCTA
CGGGGAGTTTGTGAGGAGGAGTGTGGAGTTCGCCAAGAAGAGGCCAGTTGGAGACCCCTTCGATGCCAAA
ACGGAGCAGGGGCCTCAGATCGACCAAAAGCAGTTTGACAAAATCCTCGAGCTGATCGAGAGTGGGAAGA
AGGAAGGGGCCAAGCTAGAATGTGGGGGGTCAGCCATGGAGGACAGAGGGCTGTTCATCAAACCCACCGT
CTTCTCAGACGTTACGGACAACATGAGGATTGCCAAAGAGGAGATTTTTGGACCAGTGCAACCAATACTG
AAGTTCAAAAACCTGGAGGAAGTAATCAAAAGAGCGAACAGCACTGACTATGGGCTCACGGCGGCCGTGT
TCACCAAAAACCTCGACAAAGCCCTGAAGCTGGCTTCCGCGCTCGAGTCGGGGACAGTCTGGGTCAACTG
CTACAACGCATTCTATGCACAGGCTCCATTTGGTGGCTTCAAAATGTCTGGAAATGGCAGAGAACTAGGT
GAATACGCTTTGGCTGAATACACAGAAGTGAAAACTGTCACCATCAAACTTGATGAGAAGAACCCCTGA