T Coffee Server (Multiple Sequence Alignment @ EMBL EBI)

ClustalW2 Server (Multiple Sequence Alignment @ EMBL EBI)

Pfam Database Server (Protein Families @ Wellcome Trust Sanger Institute)


>ALDH8A1_v2, Genomic Sequence for Intron 3 : 16755593-16756795

GTAGGTGGCGTCCAGGGAGAACCTCGATCAGAAAGTTCAGAAAATTCTAGACACGGACTACTAGGGACAA
AATAAGGAAACACAAGGGGTTGGTTTTTTCTACTTTGGCTGAAAATTCGTTGGCTTTAAAAATTTCTAGT
TCGTTTTCGTCATGTCAAGTTCTTCCCCCTATGCAGAAACTCTGTCCCGGAAGATCACAGAGGGAGGGCA
TGTCGGGAGGGCTTTGTTGCTTGTAAATAGAGTAAGAAAACATCAAAACCAGACAGTGCCATTGCTTAGG
CCTCAGGGTAGCATCCTCTGCACACTTCAGTACTCTGAAAAGCTGGGAAATTAGTTCCCCTTCATCTTTA
TATGATTCAATAAGGTAAGAAATTTGAGCAAATTAGTAAGCGTATAGTTCAGCGGTAGGGGAGGCAGGAA
GAGAAGAAGAACGAGGTTATTCTTGGCTACACGGTGAGTTTGGAGTCAGCCTGGACGACACACAAGACCC
TGTCTTTAAAAAAAATAAACAAGTATGTGGCCCTTCAAGTAACGTCAGTTGTCTAGTAAATAAGCATTAA
CCGACAGTTATTTTATCTGCCTCTTGTCCTTTAAGCGTCTGAAATGACTATAATCAGTAGATGTCGCTGT
TGTCCTTTAAGCGCCTGAAATGACTAGGTATAACCAGTAGATGTCGCTGTTTCCCCCGAGAAGAGCAAAA
AAAACATTTCACTCCTGATTCCCTGAACCCTGTAGAAATTATTTCCCAAGGAACTGTGGGAAGTTTTAAT
TTCCTAAGAAGCATCTGAACATTTTTTTTTTTTGTCGTGAATACATTCTGTTACTCTTAAAGACCAGATT
TTTCTACGGGAAATTTAGTACAATAAAATATACTTCCTTCCACAGGGCAAATATATAAAATAAAATAAAT
CTATCTTTCAATTCATAAGGGAGACCTAATCCTTGTGTAGGCAGAGGATGGAAACTGAACAGTTTAAGAA
TACTTCAAAATTGGGGCTGGGGAGATGGCTCAGTGGTTAAGAGCACTGACTGCTCTTCCAGAGGTCCTGA
GTTCAAATCCCAGCAACCACATGGTGGCTCACGACCATCTGTGATGGGATCTGACGCCCTCTTCTGGCAC
GCAGGTGTACATGCAGATAGAGCGCTCATACACATAAAATAAAAACATGGTCTGTCTCTGAGGCTTTTCT
TCTTATCCTACAG